På grund av det nyligen presenterade samarbetet med Syngenta (se separat pressmeddelande den 19 februari 2019) finner styrelsen i OptiFreeze det rimligt att uppdatera bolagets finansiella målsättningar.

De uppdaterade finansiella målsättningar som antagits av styrelsen är:
– Omsättningstillväxten förväntas uppgå till minst 150% årligen i genomsnitt under de kommande fem åren
– Bruttomarginalen (inklusive försäljning av maskinell utrustning samt royalties) förväntas överstiga 65% inom fem år
– Bolaget förväntas vara kassaflödespositivt under 2020.

VD Eda Demir Westman kommenterar de uppdaterade finansiella målsättningarna:
”Partnerskapet med Syngenta visar tydligt att vår innovativa teknologi attraherar intresse från ledande internationella företag inom blomsterindustrin. Denna positiva utveckling innebär att OptiFreeze går in i en helt ny utvecklingsfas. Från att ha varit ett teknologiutvecklande företag går vi nu in i en kommersialiseringsfas, vilket återspeglas av de uppdaterade finansiella målsättningarna.”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eda Demir Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: +46 70 600 67 99
E-post: eda.demir@optifreeze.se

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.