OptiFreeze > Media > Press Releases & News

Kommuniké från årsstämma

Regulatory
Igår, den 14 mars 2017, hölls årsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Read more

Förslag till styrelse i OptiFreeze AB

Regulatory
Aktieägare, representerande cirka 23 procent av rösterna i OptiFreeze AB (”OptiFreeze”), har inför årsstämman den 14 mars 2017 lagt fram förslag till styrelse i OptiFreeze.
Read more

Årsredovisning 2016

Regulatory
Read more

Kallelse till årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatory
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 mars 2017 kl. 16.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund.
Read more

Flaggningsmeddelande

Regulatory
Read more

OptiFreeze AB har köpt generator – möjliggör vidare uppskalning

Regulatory
OptiFreeze har köpt en generator av Arc Aroma Pure AB. Nettokostnaden för generatorn uppgår till 1 050 000 kronor och har föregåtts av en upphandlingsprocess.
Read more

Kommuniké från årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatory
Igår, den 26 april 2016, hölls årsstämma i OptiFreeze AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Read more

Förslag till styrelse och styrelsearvode i OptiFreeze AB

Regulatory
Aktieägare, representerande 24,9 procent av rösterna i OptiFreeze AB (”OptiFreeze”), har inför årsstämman den 26 april 2016 lagt fram förslag till styrelse och styrelsearvode i OptiFreeze.
Read more

Marknadsmeddelande 62/16 – Sista dag för handel i OptiFreeze BTA

Regulatory
Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, OPTI BTA, är den 29 mars 2016.
Read more