OptiFreeze > Media > Press Releases & News

Beslut om företrädesemission om cirka 17,5 MSEK i syfte att förbereda för en industrialisering och kommersialisering

Regulatory
Den 31 augusti 2017 (efter börsens stängning) beslutade styrelsen i OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) att – med stöd av bemyndigande från bolagsstämman – genomföra en företrädesemission av aktier. Fulltecknad nyemission tillför OptiFreeze initialt cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader. OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen. 
Read more

Göran Hedbys arbetande ordförande

Regulatory
Read more

Questions to Nick Kramer, CEO OptiFreeze AB

Regulatory
Read more

New Website and CorporateGoals

Regulatory
Read more

Fredrik Westman avgår som VD i OptiFreeze

Regulatory
Fredrik Westman har meddelat styrelsen att han har för avsikt att sluta som VD i OptiFreeze och avgår formellt den 10 april 2017 då efterträdaren Nick Kramer tillträder. Fredrik Westman har varit VD i OptiFreeze sedan våren 2014 då bolaget noterades på AktieTorget.
Read more

Ny VD i OptiFreeze AB

Regulatory
Styrelsen har utsett Nick Kramer till ny VD och han tillträder den 10 april 2017. Nick har lång bakgrund inom livsmedelsindustrin, bland annat som delägare i Hollands marknadsledande företag inom frukt- och grönsaksbranschen, familjeföretaget Royal Vezet B.V. som har fler än 1 400 anställda.
Read more

Appointment of new Managing Director in OptiFreeze AB

Regulatory
The Optifreeze board has appointed Nick Kramer as new CEO starting April 10th. For most of his career, Nick has been involved in the food industry, amongst others at Royal Vezet B.V., a leading fresh-cut fruit and vegetable producer in Holland with over 1,400 employees.
Read more