OptiFreeze > Media > Press Releases & News

Kallelse till årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatory
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2018 kl. 16.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund.
Read more

Utfall i nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2014/2017

Regulatory
Den 22 december 2017 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2014/2017 i OptiFreeze AB (”OptiFreeze”). Totalt fanns 280 000 utestående teckningsoptioner av serie 2014/2017 (varav 145 000 tilldelades styrelsemedlemmar och nyckelpersoner i bolaget) och totalt 66 869 stycken nyttjades av innehavare, innebärande att 71 550 nya aktier emitteras. Innehavare av teckningsoptioner av serie 2014/2017 var styrelseordförande Anders Hättmark, styrelseledamot Petr Dejmek samt nyckelpersoner i bolaget.
Read more

OptiFreeze har mottagit en bekräftelse för ett industriellt testavtal

Regulatory
OptiFreeze har mottagit en bekräftelse för ett industriellt testavtal från en av de ledande leverantörerna av blomstersticklingar. Bekräftelsen är ett direkt resultat av framgångsrika tester på kundens produkter under hösten, vilka genomförts hos Optifreeze. Vid lyckade resultat i nästa testfas kommer ett kommersiellt köpeavtal att tecknas.
Read more