OptiFreeze > Media > Press Releases & News

CEO Nick Kramer leaves Optifreeze AB

Regulatory
Read more

VD Nick Kramer lämnar Optifreeze AB

Regulatory
Read more

Offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel

Regulatory
Styrelsen i OptiFreeze AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 1 september 2017. Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 13 september 2017, publiceras härmed memorandum, teaser och anmälningssedel på bolagets webbplats (www.optifreeze.se) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).
Read more