OptiFreeze > Media > Press Releases & News

More positive results from tests with cut flowers

Regulatory
OptiFreeze and Syngenta has since the summer 2019 been running tests with treatments of roses within our common OptiFlower project.
Read more

OptiFreeze har slutfört OptiDry-försöken i Tyskland med lyckat resultat

Regulatory
OptiFreeze har, som meddelats tidigare, bedrivit industriella försök hos ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter. Resultatet av dessa tester har varit mycket positiva.
Read more

OptiFreeze has finished the OptiDry tests in Germany with good results.

Regulatory
OptiFreeze has, as has previously been informed, been running industrial trials with one of Europe’s largest companies regarding drying of vegetables and herbs. The result of the trials has been very positive.  
Read more

OptiFreeze AB: Change in management

Regulatory
OptiFreeze AB's newly appointed CEO Ulf Hagman has taken office on October 1.
Read more

OptiFreeze AB: Förändring i ledningen

Regulatory
OptiFreeze AB:s nya tillförordnade VD Ulf Hagman har tillträtt 1 oktober.
Read more

Ulf Hagman acquires 28,900 shares in OptiFreeze AB

Regulatory
A consortium of shareholders with Arc Aroma AB at the forefront transfers shares in OptiFreeze AB to incoming CEO Ulf Hagman. 
Read more

Ulf Hagman förvärvar 28 900 aktier i OptiFreeze AB

Regulatory
Ett konsortium av aktieägare med Arc Aroma AB i spetsenöverlåter aktier i OptiFreeze AB till tillträdande VD Ulf Hagman. 
Read more

OptiFreeze AB: Change in management

Regulatory
OptiFreeze CEO Eda Demir Westman will temporarily leave the role as CEO due to her pregnancy. She will be replaced by Ulf Hagman during her parental leave.
Read more

OptiFreeze AB: Förändring i ledningen

Regulatory
OptiFreeze ABs VD Eda Demir-Westman kommer att tillfälligt lämna rollen som VD då hon är gravid. Eda ersätts under föräldraledigheten av Ulf Hagman.
Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatory
Idag, den 22 augusti 2019, hölls extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. 
Read more