OptiFreeze > Media > Press Releases & News

OptiFreeze has been approved for listing at Nasdaq First North Growth Market

Regulatory
OptiFreeze AB (publ) has today been approved for listing at Nasdaq First North Growth Market.  The last day of trade at Spotlight will be May 14 and the first day of trade at Nasdaq First North Growth Market will be May 15 2020. The board of directors has produced a company presentation that will be published at the company website latest May 14.
Read more

OptiFreeze till Nasdaq First North

Regulatory
OptiFreeze AB (publ) har idag fått bekräftat att vi uppfyller gällande noteringskrav för Nasdaq First North Growth Market Sweden.
Read more

OptiFreeze to Nasdaq First North

Regulatory
OptiFreeze AB (publ) has today got confirmation that we are compliant with the listing requirements of Nasdaq First North Growth Market Sweden.
Read more

Kallelse till årsstämma i OptiFreeze AB

Regulatory
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 16.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund.
Read more

OptiFreeze rekryterar ny CFO

Regulatory
Mats Narfeldt har rekryterats som ny CFO till OptiFreeze AB. Mats, som närmast kommer från rollen som CFO hos Timac Agro Sverige AB, tillträder tjänsten den 30 mars 2020 och kommer att ingå i bolagsledningen. Nuvarande CFO Lars Josefsson, som valt att nu gå i pension lämnar därmed OptiFreeze AB.
Read more

OptiFreeze höjer prognosen men ser viss förskjutning p.g.a. Corona

Regulatory
OptiFreeze har efter lyckade genomförda försök valt att höja prognosen till 30 sålda maskiner under de närmaste 3 åren. Samtidigt ser bolaget att man kan komma att påverkas av Coronautbrottet genom förskjutningar av vissa inplanerade tester.
Read more

OptiFreeze revises the sales prognosis and recognizes effects of Corona

Regulatory
OptiFreeze has chosen to revise the sales prognosis and now expect to sell 30 machines over the coming three years.  Meanwhile, the company recognizes that the outbreak of the Corona virus could cause a delay of some planned tests
Read more

OptiFreeze öppnar nytt affärsområde för skogsindustrin.

Regulatory
OptiFreeze har idag skrivit ett avtal med BCC, ett ledande bolag inom skogsnäringen, för att undersöka möjligheten att applicera OptiFreeze-teknologin även på skogsplantor. 
Read more

OptiFreeze starts new business for the forest industry.

Regulatory
OptiFreeze has today signed an agreement with BCC, a leading company in the forest industry. The companies will together investigate the possibility to apply the OptiFreeze technology on forest plants.
Read more

Ytterligare framgång med våra tester på snittblommor

Regulatory
OptiFreeze och Syngenta utför tillsammans försök med behandling av rosor sedan sommaren/hösten 2019 inom ramen för vårt OptiFlower-projekt.
Read more