OptiFreeze > Media > Press Releases & News

OptiFreeze öppnar nytt affärsområde för skogsindustrin.

Regulatory
OptiFreeze har idag skrivit ett avtal med BCC, ett ledande bolag inom skogsnäringen, för att undersöka möjligheten att applicera OptiFreeze-teknologin även på skogsplantor. 
Read more

OptiFreeze starts new business for the forest industry.

Regulatory
OptiFreeze has today signed an agreement with BCC, a leading company in the forest industry. The companies will together investigate the possibility to apply the OptiFreeze technology on forest plants.
Read more

Ytterligare framgång med våra tester på snittblommor

Regulatory
OptiFreeze och Syngenta utför tillsammans försök med behandling av rosor sedan sommaren/hösten 2019 inom ramen för vårt OptiFlower-projekt.
Read more

More positive results from tests with cut flowers

Regulatory
OptiFreeze and Syngenta has since the summer 2019 been running tests with treatments of roses within our common OptiFlower project.
Read more

OptiFreeze har slutfört OptiDry-försöken i Tyskland med lyckat resultat

Regulatory
OptiFreeze har, som meddelats tidigare, bedrivit industriella försök hos ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter. Resultatet av dessa tester har varit mycket positiva.
Read more

OptiFreeze has finished the OptiDry tests in Germany with good results.

Regulatory
OptiFreeze has, as has previously been informed, been running industrial trials with one of Europe’s largest companies regarding drying of vegetables and herbs. The result of the trials has been very positive.  
Read more

OptiFreeze AB: Change in management

Regulatory
OptiFreeze AB's newly appointed CEO Ulf Hagman has taken office on October 1.
Read more

OptiFreeze AB: Förändring i ledningen

Regulatory
OptiFreeze AB:s nya tillförordnade VD Ulf Hagman har tillträtt 1 oktober.
Read more

Ulf Hagman acquires 28,900 shares in OptiFreeze AB

Regulatory
A consortium of shareholders with Arc Aroma AB at the forefront transfers shares in OptiFreeze AB to incoming CEO Ulf Hagman. 
Read more

Ulf Hagman förvärvar 28 900 aktier i OptiFreeze AB

Regulatory
Ett konsortium av aktieägare med Arc Aroma AB i spetsenöverlåter aktier i OptiFreeze AB till tillträdande VD Ulf Hagman. 
Read more