OptiFreeze > Media > Press Releases & News

OptiFreeze AB: Change in management

Regulatory
OptiFreeze AB's newly appointed CEO Ulf Hagman has taken office on October 1.
Read more

OptiFreeze AB: Förändring i ledningen

Regulatory
OptiFreeze AB:s nya tillförordnade VD Ulf Hagman har tillträtt 1 oktober.
Read more

Ulf Hagman acquires 28,900 shares in OptiFreeze AB

Regulatory
A consortium of shareholders with Arc Aroma AB at the forefront transfers shares in OptiFreeze AB to incoming CEO Ulf Hagman. 
Read more

Ulf Hagman förvärvar 28 900 aktier i OptiFreeze AB

Regulatory
Ett konsortium av aktieägare med Arc Aroma AB i spetsenöverlåter aktier i OptiFreeze AB till tillträdande VD Ulf Hagman. 
Read more

OptiFreeze AB: Change in management

Regulatory
OptiFreeze CEO Eda Demir Westman will temporarily leave the role as CEO due to her pregnancy. She will be replaced by Ulf Hagman during her parental leave.
Read more

OptiFreeze AB: Förändring i ledningen

Regulatory
OptiFreeze ABs VD Eda Demir-Westman kommer att tillfälligt lämna rollen som VD då hon är gravid. Eda ersätts under föräldraledigheten av Ulf Hagman.
Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatory
Idag, den 22 augusti 2019, hölls extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. 
Read more

Kallelse till extra bolagsstämma OptiFreeze

Regulatory
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 augusti 2019 kl. 14.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund. 
Read more