OptiFreeze > Media > Press Releases & News

Kommuniké från årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatory
Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Read more

OptiFreeze inleder samarbete med Prebona AB

Regulatory
OptiFreeze kommer att utvärdera Prebonas produkter i kombination med vår unika teknologi för att förhoppningsvis ytterligare förlänga livslängden på blommor och växter.
Read more

OptiFreeze har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market

Regulatory
OptiFreeze AB (publ) har idag godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel på Spotlight är torsdagen den 14 maj och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är fredagen den 15 maj 2020. Styrelsen för OptiFreeze har i samband med listningen upprättat en bolagsbeskrivning som kommer att publiceras på bolagets hemsida senast 14 maj.
Read more