OptiFreeze > Media > Press Releases & News

Kallelse till årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatory
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 mars 2017 kl. 16.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund.
Read more

Flaggningsmeddelande

Regulatory
Read more

OptiFreeze AB har köpt generator – möjliggör vidare uppskalning

Regulatory
OptiFreeze har köpt en generator av Arc Aroma Pure AB. Nettokostnaden för generatorn uppgår till 1 050 000 kronor och har föregåtts av en upphandlingsprocess.
Read more

Kommuniké från årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatory
Igår, den 26 april 2016, hölls årsstämma i OptiFreeze AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Read more

Förslag till styrelse och styrelsearvode i OptiFreeze AB

Regulatory
Aktieägare, representerande 24,9 procent av rösterna i OptiFreeze AB (”OptiFreeze”), har inför årsstämman den 26 april 2016 lagt fram förslag till styrelse och styrelsearvode i OptiFreeze.
Read more

Marknadsmeddelande 62/16 – Sista dag för handel i OptiFreeze BTA

Regulatory
Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, OPTI BTA, är den 29 mars 2016.
Read more

OptiFreeze AB: Sista dag för handel med BTA

Regulatory
Under februari 2016 genomförde OptiFreeze AB en företrädesemission. Sista dag för handel med BTA (betalad tecknad aktie) kommer att äga rum den 29 mars 2016 och stoppdagen är den 31 mars 2016. BTA kommer att omvandlas till aktier den 4 april 2016.
Read more

Kallelse till årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatory
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl. 16.00 Scandic Star, Glimmervägen 5 i Lund.
Read more