OptiFreeze > Media > Press Releases & News

Fredrik Westman avgår som VD i OptiFreeze

Regulatory
Fredrik Westman har meddelat styrelsen att han har för avsikt att sluta som VD i OptiFreeze och avgår formellt den 10 april 2017 då efterträdaren Nick Kramer tillträder. Fredrik Westman har varit VD i OptiFreeze sedan våren 2014 då bolaget noterades på AktieTorget.
Read more

Ny VD i OptiFreeze AB

Regulatory
Styrelsen har utsett Nick Kramer till ny VD och han tillträder den 10 april 2017. Nick har lång bakgrund inom livsmedelsindustrin, bland annat som delägare i Hollands marknadsledande företag inom frukt- och grönsaksbranschen, familjeföretaget Royal Vezet B.V. som har fler än 1 400 anställda.
Read more

Appointment of new Managing Director in OptiFreeze AB

Regulatory
The Optifreeze board has appointed Nick Kramer as new CEO starting April 10th. For most of his career, Nick has been involved in the food industry, amongst others at Royal Vezet B.V., a leading fresh-cut fruit and vegetable producer in Holland with over 1,400 employees.
Read more

Kommuniké från årsstämma

Regulatory
Igår, den 14 mars 2017, hölls årsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Read more

Förslag till styrelse i OptiFreeze AB

Regulatory
Aktieägare, representerande cirka 23 procent av rösterna i OptiFreeze AB (”OptiFreeze”), har inför årsstämman den 14 mars 2017 lagt fram förslag till styrelse i OptiFreeze.
Read more

Årsredovisning 2016

Regulatory
Read more