OptiFreeze > Media > Press Releases & News

OptiFreeze tar ett stort steg mot genombrott

OptiFreeze tar ett stort och viktigt steg mot industriellt genombrott tillsammans med samarbetspartnern Syngenta. Detta efter framgångsrika tester på sticklingar i Kenya som behandlats med OptiFreeze teknik. Som följd har de båda bolagen beslutat att öka intensiteten i det gemensamma utvecklingsarbetet. OptiFreeze närmar sig därmed en industrialiseringsfas avseende den globala marknaden för sticklingar.
Read more

OptiFreeze takes a big step towards breaktrough

OptiFreeze is taking an important step towards industrial breakthrough with our partner Syngenta, after successful tests with the OptiFreeze technology. As a result of the successful tests the companies have decided to increase the intensity in the common R&D work. OptiFreeze is by that coming closer to an industrial phase in the global market for cuttings.
Read more

OptiFreeze signs an agreement with one of Europe's largest companies to dry vegetables and herbs

OptiFreeze has signed an agreement with one of Europe's largest companies operating in the drying of vegetables and herbs.
Read more

OptiFreeze tecknar avtal med ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter

OptiFreeze har tecknat ett avtal med ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter.
Read more

OptiFreeze har beställt nytt PEF-system med högre kapacitet

OptiFreeze har arbetat med att utveckla ett nytt PEF-system för att öka effektiviteten och kapaciteten.
Read more

OptiFreeze has ordered a new PEF-system with higher capacity

OptiFreeze has been working on a new PEF system to increase efficiency and capacity.
Read more

OptiFreeze AB: Change in management

Regulatory
OptiFreeze AB's newly appointed CEO Ulf Hagman has taken office on October 1.
Read more

OptiFreeze AB: Förändring i ledningen

Regulatory
OptiFreeze AB:s nya tillförordnade VD Ulf Hagman har tillträtt 1 oktober.
Read more

Ulf Hagman acquires 28,900 shares in OptiFreeze AB

Regulatory
A consortium of shareholders with Arc Aroma AB at the forefront transfers shares in OptiFreeze AB to incoming CEO Ulf Hagman. 
Read more

Ulf Hagman förvärvar 28 900 aktier i OptiFreeze AB

Regulatory
Ett konsortium av aktieägare med Arc Aroma AB i spetsenöverlåter aktier i OptiFreeze AB till tillträdande VD Ulf Hagman. 
Read more