OptiFreeze > Media > Press Releases & News

Kallelse till årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatory
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2018 kl. 16.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund.
Read more

Utfall i nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2014/2017

Regulatory
Den 22 december 2017 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2014/2017 i OptiFreeze AB (”OptiFreeze”). Totalt fanns 280 000 utestående teckningsoptioner av serie 2014/2017 (varav 145 000 tilldelades styrelsemedlemmar och nyckelpersoner i bolaget) och totalt 66 869 stycken nyttjades av innehavare, innebärande att 71 550 nya aktier emitteras. Innehavare av teckningsoptioner av serie 2014/2017 var styrelseordförande Anders Hättmark, styrelseledamot Petr Dejmek samt nyckelpersoner i bolaget.
Read more