OptiFreeze > Media > Press Releases & News

OptiFreeze har mottagit en bekräftelse för ett industriellt testavtal

Regulatory
OptiFreeze har mottagit en bekräftelse för ett industriellt testavtal från en av de ledande leverantörerna av blomstersticklingar. Bekräftelsen är ett direkt resultat av framgångsrika tester på kundens produkter under hösten, vilka genomförts hos Optifreeze. Vid lyckade resultat i nästa testfas kommer ett kommersiellt köpeavtal att tecknas.
Read more

OptiFreeze receives an acknowledgement for another industrial test

Regulatory
OptiFreeze has received an acknowledgment for a full scale industrial test program with a leading flower cutting supplier. This is a direct result of successful tests carried out on the client products during the fall, tests that were carried out at OptiFreeze. Should the next testing phase be successful, a commercial purchase agreement will be signed.
Read more

Eda Demir ny VD på OptiFreeze

Regulatory
Eda Demir kommer att tillträda som ny VD för OptiFreeze den 1 januari 2017.
Read more

Eda Demir new OptiFreeze CEO

Regulatory
Eda Demir will assume the position of new OptiFreeze CEO starting January 1st, 2018.
Read more