OptiFreeze > Media > Press Releases & News

CEO Nick Kramer leaves Optifreeze AB

Regulatory
Read more

VD Nick Kramer lämnar Optifreeze AB

Regulatory
Read more

Offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel

Regulatory
Styrelsen i OptiFreeze AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 1 september 2017. Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 13 september 2017, publiceras härmed memorandum, teaser och anmälningssedel på bolagets webbplats (www.optifreeze.se) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).
Read more

Beslut om företrädesemission om cirka 17,5 MSEK i syfte att förbereda för en industrialisering och kommersialisering

Regulatory
Den 31 augusti 2017 (efter börsens stängning) beslutade styrelsen i OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) att – med stöd av bemyndigande från bolagsstämman – genomföra en företrädesemission av aktier. Fulltecknad nyemission tillför OptiFreeze initialt cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader. OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen. 
Read more

Göran Hedbys arbetande ordförande

Regulatory
Read more