OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2017-02-28, 17.42 (CET)

Förslag till styrelse i OptiFreeze AB

Regulatory

Aktieägare, representerande cirka 23 procent av rösterna i OptiFreeze AB (”OptiFreeze”), har inför årsstämman den 14 mars 2017 lagt fram förslag till styrelse i OptiFreeze.

Förslag till styrelse

Aktieägare, representerande cirka 23 procent av rösterna i bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter och två (2) styrelsesuppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Anders Hättmark och Petr Dejmek och till nyval föreslås Elisabeth Yllfors och Göran Hedbys som styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Johan Möllerström och Federico Gomez som styrelsesuppleanter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Göran Hedbys.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB

Telefon: 0738-14 52 15

E-post: fredrik.w@optifreeze.se

Om OptiFreeze AB (publ)

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Se pressmeddelandet