OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2017-08-17, 16.10 (CEST)

Göran Hedbys arbetande ordförande

Regulatory

OptiFreeze styrelseordförande Göran Hedbys övergår till att vara arbetande ordförande i bolaget under nuvarande VD Nick Kramers sjukskrivning. Nick kvarstår som registrerad VD och målet är att Nick skall komma tillbaka som ansvarig för OptiFreeze så fort som möjligt. Göran Hedbys kommer under perioden sköta den dagliga driften och kommer även att fortsätta sitt uppdrag som styrelseordförande i OptiFreeze.

Tidigare har Göran Hedbys haft flera ledande positioner inom Alfa Laval. Han har bland annat varit operativ chef för Alfa Lavals projektverksamhet inom livsmedel och varit VD för dotterbolag i Alfa Laval-koncernen.

OptiFreeze har nu enligt plan en fungerande fullskalig pilotanläggning för att behandla mer än 1000 l råvaror i timmen och skall under hösten marknadsföra anläggningen mot ett antal presumtiva kunder. (läs mer på Optifreeze hemsida unders News)

För mer information:

Göran Hedbys, Styrelseordförande OptiFreeze AB

Telephone: +46 735 2995444

E-mail: goran.hedbys@optifreeze.se

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017.

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Se pressmeddelande