OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2017-09-04, 08.38 (CEST)

Marknadsmeddelande 221/17 - Information om företrädesemission OptiFreeze AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (OPTI) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 6 september 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 7 september 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie av för 14,30 SEK per aktie. (1:7 á 14,30 SEK)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 13 september 2017 till och med den 25 september 2017. Teckningstiden är den 13 september 2017 till och med den 27 september 2017

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 13 september 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: OPTI TR
ISIN-kod: SE0010324111
Orderbok-ID: 143336
CFI: RSXXXX
FISN: OPTI/TR

Första handelsdag: 13 september 2017
Sista handelsdag: 25 september 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: OPTI BTA
ISIN-kod: SE0010324129
Orderbok-ID: 143337
CFI: ESXXXX
FISN: OPTI/BTA 

Handelsperiod: Den 13 september 2017 fram till dess att emission är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 4 september 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Läs som pdf See market notice