OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2016-02-23, 09.25 (CET)

OptiFreeze AB:s företrädesemission övertecknad med 65 procent

Regulatory

Företrädesemissionen i OptiFreeze AB (publ) tecknades till cirka 32,1 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 165 procent och av dessa tecknades cirka 98 procent med företrädesrätt. OptiFreeze tillförs därmed cirka 19,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Företrädesemissionen, som beslutades av styrelsen den 21 januari 2016 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, gav aktieägarna företrädesrätt att till teckningskursen 25 kronor per aktie under perioden från och med den 3 februari 2016 till och med den 17 februari 2016 teckna en ny aktie för tio gamla aktier som innehades per avstämningsdagen den 29 januari 2016.

Teckning och tilldelning
Genom emissionen nyemitteras 780 000 aktier. Totalt inkom anmälningar motsvarande 32 093 225 kronor. 765 620 aktier (cirka 98 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 23 februari 2016. OptiFreeze tillförs därmed cirka 19,5 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,6 miljoner kronor.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 772 200 kronor fördelat på 8 580 000 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av mars 2016.

Corpura AB agerar rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: 0738-14 52 15
E-post: fredrik.w@optifreeze.se

Om OptiFreeze AB (publ)
OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Se pressmeddelande