OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2017-12-21, 14.29 (CET)

OptiFreeze har mottagit en bekräftelse för ett industriellt testavtal

Regulatory

OptiFreeze har mottagit en bekräftelse för ett industriellt testavtal från en av de ledande leverantörerna av blomstersticklingar. Bekräftelsen är ett direkt resultat av framgångsrika tester på kundens produkter under hösten, vilka genomförts hos Optifreeze. Vid lyckade resultat i nästa testfas kommer ett kommersiellt köpeavtal att tecknas.

Industrin för blomstersticklingar har stora problem med svinn på grund av den korta livslängden för produkten. Med OptiCept teknologin förlängs livslängden med 4 till 11 dagar. Detta innebär att försörjningskedjan kan optimeras och att stora besparingar kan göras. Dessutom har plantan en snabbare tillväxt under de första veckorna vilket ger en bättre produkt.

Under hösten har konceptet verifierats på kundens produkter hos OptiFreeze, i Lund Samarbetet går nu in i nästa fas, där parterna har tecknat ett fullskaligt industriellt testavtal. Testerna kommer att genomföras i januari och februari nästa år, både hos OptiFreeze och i kundens anläggningar. Kunden är delfinansiär av testerna.

Göran Hedbys, OptiFreeze VD, kommenterar:

”Kundsegmentet OptiFlower är ett av de tre segment som vi har starkast fokus på. Intresset från industrin har varit överväldigande, och antalet kundkontakter har dessutom accelererat ytterligare efter att vi kunnat visa skalbarhet. Vi arbetar därför med att öka kapaciteten på säljsidan. Vi ser inga marknadshinder för att introducera vår teknologi och ej heller några direkta konkurrenter i detta kundsegment. Vi har stor förhoppning om att testerna kommer att bli framgångsrika och att därefter införa OptiCept som en standard i leveranskedjan för sticklingar.”

För mer information:
Göran Hedbys, VD OptiFreeze AB
Tel: +46 735 29 95 444
E-mejl: goran.hedbys@optifreeze.se

OptiFreeze AB

Kalkstensvägen 16 SE-224 78 Lund

+46 46 15 23 00 info@optifreeze.se

www.optifreeze.se

 

Läs som pdf