OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2017-04-06, 13.55 (CEST)

Styrelseordförande och styrelseledamot förvärvar aktier i OptiFreeze AB

Regulatory

Styrelseordföranden Göran Hedbys har köpt 7 500 aktier i OptiFreeze AB via sitt bolag och styrelseledamoten Elisabeth Yllfors har via sitt företag köpt 10 000 aktier i OptiFreeze AB. Hedbys och Yllfors har köpt aktierna av Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Hedbys, Ordf  OptiFreeze AB

Telefon: 0735-299 544

E-post: ghedbys@gmail.com

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017.

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Se pressmeddelande