OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2017-11-30, 14.32 (CET)

OptiFreeze tecknar testavtal med ledande europeisk leverantör

Regulatory

OptiFreeze har tecknat avtal med en ledande europeisk leverantör av torkade grönsaker och kryddor. Avtalet skrivs mot bakgrund av de framgångsrika tester som genomförts på kundens produkter. Om testerna faller väl ut, är intentionen att parterna skriver ett kommersiellt avtal om köp av anläggningar.

OptiDry är OptiFreezes teknologi för behandling av torkade grönsaker och kryddor. OptiDry-processen gör att torktiderna drastiskt förkortas samtidigt som färg och arom förbättras. Konceptet har under hösten verifierats genom tester på produkter från en av Europas större aktörer. Testerna har utförts på OptiFreezes anläggning i Lund.

Samarbetet går nu in i nästa fas. Parterna har tecknat avtal om att gå vidare med fullskaliga industriella tester på kundens anläggning. Testerna kommer att genomföras under december. Kunden är med och finansierar testerna.

Göran Hedbys, styrelseordförande på OptiFreeze:

”Kundsegmentet för OptiDry är ett av tre prioriterat område för oss. Vi har under hösten bearbetat slutkunder och företag i segmenten OptiFresh, OptiFlower och OptiDry. Det är väldigt glädjande att vi nu ser det första beviset på att samtalen resulterar i konkreta resultat. Kunden vi nu skriver ett avtal med ser de stora kvalitativa fördelarna på deras produkt och besparingarna i försörjningsledet. Det är både vårt och kundens intention att testerna skall leda till ett kommersiellt avtal om att införa OptiCept som en standard i deras produktion.”

”När vi nu visar skalbarhet och industriell produktion på vår anläggning i Lund har kundkontakterna inom samtliga segment ökat markant. Det bevisar att vi har en unik lösning som ger stora fördelar hos våra kunder. Optifreeze kommer under den närmaste tiden att ytterligare stärka upp säljsidan och ytterligare öka vår kundbearbetning.”

För mer information, kontakta:
Göran Hedbys, styrelseordförande OptiFreeze AB     
Tel: +46 735 29 95 444
E-post: goran.hedbys@optifreeze.se

Läs som pdf