OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2016-08-30, 08.33 (CEST)

OptiFreeze AB har köpt generator – möjliggör vidare uppskalning

Regulatory

OptiFreeze har köpt en generator av Arc Aroma Pure AB. Nettokostnaden för generatorn uppgår till 1 050 000 kronor och har föregåtts av en upphandlingsprocess.

Kostnaden för generatorn uppgår till 1 750 000 kronor. I avtalet ingår att Optifreeze skall bistå AAP med utvärdering av generatorn. För detta betalar AAP 700 000 kronor. Nettokostnaden för OptiFreeze uppgår således till 1 050 000 kronor.

OptiFreeze har under en tid utvärderat generatorer från ett antal aktörer. Slutligen stod valet mellan en från Arc Aroma Pure AB och en från ett amerikanskt generator-företag. Vår slutsats är att fördelarna med att köpa generatorn från Arc Aroma Pure AB överväger.

Bolaget har redan i nuläget skalat upp teknologin och har kapacitet att förse livsmedelsföretag med frysta produkter i tillräckligt stor mängd för att bipackas en färdigrätt. Köpet av generatorn är en viktig milstolpe för OptiFreeze eftersom den möjliggör vidare uppskalning. Med den nya generatorn möjliggörs att vi kan uppnå det första målet som bolaget har, vilket innebär kapacitet att producera några hundra liter per timme. För det andra möjliggör den nya generatorn att vi kan skala upp ytterligare till mer än 1 000 liter produkter per timme vilket vi har som mål att uppnå under senare delen av 2017.

Beslutet att köpa generatorn från Arc Aroma Pure AB har fattats av OptiFreezes VD. De i styrelsen som kan anses jäviga på grund av aktieinnehav i Arc Aroma Pure AB har ej deltagit i beslutet. I beslutsprocessen har hänsyn tagits till OptiFreezes arbetsordning och bolagens samarbetsavtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB

Telefon: 0738-14 52 15

E-post: fredrik.w@optifreeze.se

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Release