OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2021-04-22, 11.09 (CEST)

OptiFreeze testar ytterligare ett nytt användningsområde för blomstermarknaden.

Regulatory

OptiFreeze AB har idag tecknat avtal med Hortus Supply International BV med syfte att testa hur OptiBoostTM kan användas vid förädling och förökning av rosor. Målsättningen är att stärka plantorna och minska svinnet.

Kenya, Etiopien, Colombia, Ecuador och Kina är stora producentländer för rosor. Enbart i Kenya finns ca 210 miljoner rosplantor fördelade på ca 3 000 ha. En rosplantas liv är ca 5-7 år och under den tiden skördas rosor som säljs vidare i handelskedjan. Skörden varierar beroende på land och sort men man kan räkna med ca 1-3 milj rosor per ha och år

Rosor kan förökas på olika sätt och en mycket vanlig metod är s.k. okulering. Man ympar in ett nytt skott på en annan kraftigare rot och skottet börjar växa på roten. En utmaning med metoden är att vissa skott inte överlever och resultatet blir stort svinn.

Det nya avtalet syftar till att behandla skotten och eller roten i syfte att förlänga hållbarheten och stärka kraften i rotningsprocessen. Behandlingarna kommer att göras i Kenya tillsammans med Syngenta.

Hortus är ett serviceföretag för blomsterodlare, man har verksamhet i Holland och i Afrika. Hortus grundare, Richard Heemskerk har lång erfarenhet av rosförökning och ser detta som en spännande möjlighet till att minska svinnet och förbättra kvalitén i branschen.

”Det dyker upp nya möjligheter för vår patenterade metod och det är uppenbart att vi kan ha stor positiv inverkan på framtidens blomster och plantindustri. Vi ser verkligen fram emot resultatet av samarbetet med Hortus och Richard” säger Ulf Hagman VD OptiFreeze AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Hagman, VD
Mail: ulf.hagman@optifreeze.se
Tel: 0733-636380

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021.

Kort om OptiFreeze 

OptiFreeze AB (publ), org.nr 556844-3914, har en patenterad teknologi som kan användas för att förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär vid frysning. Den kan även användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

PM_OptiFreeze_Rootstock