OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2017-10-31, 12.31 (CET)

Sista dag för handel med BTA den 3 november 2017

Regulatory

Företrädesemissionen som genomfördes under september 2017 är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med OptiFreeze BTA (betald tecknad aktie) är den 3 november 2017 och stoppdagen är den 7 november 2017. De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 9 november 2017.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 882 514,26 kronor fördelat på 9 805 714 aktier.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen var Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget var Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerade emissionsinstitut.

För mer information

OptiFreeze AB
Göran Hedbys, styrelseordförande
Tel: 073-529 95 44
E-post: goran.hedbys@optifreeze.se

Läs som pdf