OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2021-04-21, 09.57 (CEST)

OptiFreeze hittar nytt användningsområde som kan dubbla den potentiella marknaden.

Regulatory

OptiFreeze har idag tecknat avtal med Redlands roses i Kenya med syfte att testa hur OptiBoost[TM ]kan stärka blommorna inför transporten. Detta kan även bidra till att på sikt kunna ersätta flygfrakt med sjöfrakt och därmed sänka såväl miljöavtryck som kostnader.

En mycket stor del av de rosor som säljs i Europa odlas i Afrika. Rosorna har sedan en lång och besvärlig resa framför sig innan de kommer till konsumenten. Först lastbil från odlingen till flygplatsen i t.ex. Kenya, sen flyg till någon flygplats i Europa och sen flera omlastningar och sträckor med lastbil igen innan de till slut, minst 5-7 dagar senare landar i butiken.

Under stora delar av transporten är rosorna utan vatten och det är därför mycket viktigt hur de hanteras innan de packas hos odlaren och hur de hanteras vid uppackningen i Europa.

OptiFreeze har med sin teknik OptiBoostTM hittills fokuserat på behandling i Europa och har lyckats förlänga konsumenthållbarheten med minst 50% genom att ”boosta” rosorna i samband med uppackningen.

Det nya avtalet syftar till att även behandla innan rosorna packas för den långa transporten. OptiFreeze hoppas kunna stärka rosorna så att de bättre klarar den långa tiden utan vatten men även kunna stärka rosornas motståndskraft mot t.ex. Botrytis, som ofta som försämrar rosornas livslängd.

Redlands Roses 35 km norr om Nairobi i Kenya är en odlare med ca 20 växthus och en odlingsyta på 28 ha. De odlar ca 200 olika sorters rosor och har stor fokus på hög kvalité, miljömedvetenhet och socialt ansvar.

”Vi är mycket glada över att starta detta projekt tillsammans med Redlands Roses. Vi kommer att utföra behandlingarna i Kenya tillsammans med vår samarbetspartner Syngenta. Rosorna kommer sedan att transporteras som vanligt till oss i Sverige där vi kommer att behandla igen. Om detta faller väl ut dubblar vi vår potentiella marknad genom att behandla rosorna både före och efter transport” säger Ulf Hagman VD OptiFreeze AB

.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Hagman, VD
Mail: ulf.hagman@optifreeze.se
Tel: 0733-636380

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2021.

Kort om OptiFreeze 

OptiFreeze AB (publ), org.nr 556844-3914, har en patenterad teknologi som kan användas för att förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär vid frysning. Den kan även användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

PM_OptiFreeze_Grower treatments