OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2017-10-23, 10.10 (CEST)

Tillfällig förändring i ledning och styrelse samt intensifierad försäljning

Regulatory

Göran Hedbys har under hösten agerat som arbetande ordförande i VD Nick Kramers frånvaro. Kramers sista dag som VD blir 31 oktober. Då Hedbys inte kan ha rollen som interim VD och den som ordförande samtidigt, gör bolaget en tillfällig förändring i ledning och styrelse.

Hedbys tillträder som tillfällig VD för Optifreeze med start 1 november. Tillfälligt tillträder därför Anders Hättmark som OptiFreezes styrelseordförande.

Rekryteringen av en permanent VD pågår och det är företagets förhoppning att en ny VD är på plats innan årsskiftet. Hedbys kommer då att återgå till sin roll som styrelseordförande.

Samtidigt förstärker Optifreeze på säljsidan. Bolaget har nu en fungerande pilotanläggning vilket gör att säljarbetet kan intensifieras. En dedikerad säljansvarig har rekryterats som kommer att arbeta intensivt för att öka bolagets kundbas ytterligare.

För mer information, kontakta:

Göran Hedbys, styrelseordförande OptiFreeze AB                          

Tel: +46 735 29 95 444

E-post: goran.hedbys@optifreeze.se

Se pressmeddelande