OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2021-04-20, 08.45 (CEST)

OptiFreeze offentliggör preliminär tidplan avseende fusionen med ArcAroma

Regulatory

OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) informerar härmed om en preliminär tidplan avseende fusionen med ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”). Förväntat datum för slutförande av fusionen är den 21 maj 2021.

Den 5 mars 2021 godkände extra bolagsstämmor i OptiFreeze respektive ArcAroma den av styrelserna antagna fusionsplanen. Bolagstämman i OptiFreeze beslutade även om emission av fusionsvederlaget till ArcAromas aktieägare i enlighet med fusionsplanen, innebärande att en aktie i ArcAroma byts mot 0,50 nya aktier i OptiFreeze i samband med slutförandet av fusionen.

OptiFreeze har hos Bolagsverket ansökt om tillstånd att verkställa fusionen, och tillstånd förväntas erhållas den 18 maj 2021. Sammanslagningen av OptiFreeze och ArcAroma genomförs sedan när Bolagsverket registrerar fusionen och ArcAroma upplöses, vilket förväntas ske den 21 maj 2021. Se preliminär tidplan nedan.

Preliminär tidplan:

17 maj 2021

Sista dag för handel i ArcAromas aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market segment (föremål för Nasdaqs beslut).

18 maj 2021

Bolagsverket ger tillstånd att verkställa fusionsplanen.

18–19 maj 2021

OptiFreeze ansöker om registrering av fusionen hos Bolagsverket.

21 maj 2021

Bolagsverket registrerar fusionen och ArcAroma upplöses.

Upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i OptiFreeze på Nasdaq First North Growth Market.

25 maj 2021

ArcAromas aktieägare erhåller aktier i OptiFreeze, dvs. fusionsvederlaget.

27 maj – 4 juni 2021

ArcAromas aktieägare erhåller kontanter från försäljningen av fraktioner.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 klockan 8.45 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Hagman, VD
Mail: ulf.hagman@optifreeze.se
Tel: 0733-636380

Kort om OptiFreeze 

OptiFreeze AB (publ), org.nr 556844-3914, har en patenterad teknologi som kan användas för att förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär vid frysning. Den kan även användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

PM_OptiFreeze_offentliggörande av tidplan