OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2016-04-19, 08.27 (CEST)

Förslag till styrelse och styrelsearvode i OptiFreeze AB

Regulatory

Aktieägare, representerande 24,9 procent av rösterna i OptiFreeze AB (”OptiFreeze”), har inför årsstämman den 26 april 2016 lagt fram förslag till styrelse och styrelsearvode i OptiFreeze.

Förslag till styrelse och styrelsearvode

Aktieägare, representerande 24,9 procent av rösterna i bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Martin Linde, Pär Henriksson, Anders Hättmark och Petr Dejmek. Till styrelseordförande föreslås omval av Martin Linde.

Vidare föreslås att styrelsearvode ska utgå med 2 prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera 1 prisbasbelopp till styrelseledamöterna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: 0738-14 52 15
E-post: fredrik.w@optifreeze.se

Om OptiFreeze AB (publ)

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Se pressmeddelande