OptiFreeze > Media > Press Releases & News

OptiFreeze styrelse beslutar att föreslå nytt företagsnamn och att påbörja processen för listbyte

Regulatory
OptiFreeze styrelse har idag beslutat att föreslå OptiCept Technologies som nytt företagsnamn. Förslaget kommer att behandlas på årsstämman. Styrelsen beslutade även att påbörja arbetet inför ett listbyte med målsättningen att vara listad på Nasdaq Small Cap inom 12 månader.
Read more

OptiFreeze hittar nytt användningsområde som kan dubbla den potentiella marknaden.

Regulatory
OptiFreeze har idag tecknat avtal med Redlands roses i Kenya med syfte att testa hur OptiBoost[TM ]kan stärka blommorna inför transporten. Detta kan även bidra till att på sikt kunna ersätta flygfrakt med sjöfrakt och därmed sänka såväl miljöavtryck som kostnader.
Read more

OptiFreeze offentliggör preliminär tidplan avseende fusionen med ArcAroma

Regulatory
OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) informerar härmed om en preliminär tidplan avseende fusionen med ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”). Förväntat datum för slutförande av fusionen är den 21 maj 2021.
Read more

OptiFreeze lanserar OptiBoost[TM] i butik, starten på kommersiell utrullning

Från fredag 9 april kommer konsumenter att kunna köpa behandlade rosor i två skånska butiker. OptiFreeze samarbetspartner, APH startar produktionen och butikerna kommer att skyltas upp enligt det butikskoncept för OptiBoost[TM] som tagits fram tillsammans med SRC Scandinavian Retail Center. OptiFreeze kommer därmed att börja få intäkter.
Read more

OptiFreeze skapar blomsterkoncept för handeln tillsammans med SRC

OptiFreeze har avtalat med SRC-Scandinavian Retail Center att ta fram ett koncept som ska stötta butikerna vid försäljning av OptiBoost[-]behandlade rosor.
Read more