OptiFreeze > Media > Press Releases & News

OptiFreeze lanserar OptiBoost[TM] i butik, starten på kommersiell utrullning

Från fredag 9 april kommer konsumenter att kunna köpa behandlade rosor i två skånska butiker. OptiFreeze samarbetspartner, APH startar produktionen och butikerna kommer att skyltas upp enligt det butikskoncept för OptiBoost[TM] som tagits fram tillsammans med SRC Scandinavian Retail Center. OptiFreeze kommer därmed att börja få intäkter.
Read more

OptiFreeze skapar blomsterkoncept för handeln tillsammans med SRC

OptiFreeze har avtalat med SRC-Scandinavian Retail Center att ta fram ett koncept som ska stötta butikerna vid försäljning av OptiBoost[-]behandlade rosor.
Read more

OptiFreeze AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Regulatory
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), org.nr 556844-3914, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 mars 2021 klockan 14.00 att avhållas på OptiFreezes kontor på adress Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund.
Read more

OptiFreeze tecknar avtal för skogsindustrin med Mondi South Africa

Regulatory
Avtalet innebär att OptiFreeze tillsammans med Mondi ska utvärdera OptiFreeze-teknologin på sticklingar och småplantor av eukalyptus i syfte att stärka plantan och minska svinn.
Read more

OptiFreeze höjer prognosen med 50%

Regulatory
OptiFreeze upplever ett stort internationellt intresse för bolagets OptiBoost[TM] ett system för hållbarhetsförlängning av snittblommor. Det stora intresset i kombination med den föreslagna fusionen med ArcAroma gör att bolaget ser en möjlighet att höja prognosen för installerade system under de kommande två åren från 30 till 45 system. Vår uppskattning är att varje system ska generera intäkt* på ca 10 milj kr per år när användningen är i full gång. *Vad genomsnittlig intäkt blir avgörs av kunderna utnyttjandegrad.
Read more

OptiFreeze utökar sin patentportfölj

OptiFreeze utökar sin redan omfattande patentportfölj med fler patent inom behandling av snittblommor.
Read more

ArcAroma och OptiFreeze skapar tillsammans ett starkare bolag

Styrelserna i ArcAroma AB (publ) och OptiFreeze AB (publ) beslutade igår att föreslå ett samgående mellan bolagen genom fusion. Beslutet har tagits mot bakgrund av den marknadspotential och de synergieffekter som identifierats i samband med bolagens utökade samarbetsavtal, som tecknades i november 2020.
Read more