OptiFreeze > Media > Newsletters


Status Update

Läs mer

OptiFreeze AB: Frågor till Per Henriksson och Martin Linde

Två personer som haft avgörande betydelse för OptiFreezes framgångar har valt att avgå i samband med bolagsstämman den 14 mars. Med anledning av detta vill vi ställa några frågor till Per Henriksson och Martin Linde.
Läs mer

OptiFreeze AB: Uppdatering från bolaget

Regulatory
Läs mer

Uppdatering från OptiFreeze AB

Regulatory
OptiFreeze har den senaste tiden i allt högre utsträckning arbetat parallellt med bolagets tre applikationsområden frysning, shelf life extension (kylning) och torkning. Skälet är att vi kommer att ha ett ännu närmare samarbete med en samarbetspartner som vill frysa produkter, men framför allt använda vår metod för att förlänga hållbarheten på kylda grönsaker och frukter. Våra tester med torkade bladkryddor har fortsatt och resultaten är hittills mycket lovande. Uppskalningen fortsätter i oförminskad takt och i nuläget bedömer vi att målsättningarna för 2017 kan uppnås.
Läs mer

Ny patentansökan och samarbetspartner

Regulatory
Läs mer