OptiFreeze > Media > Interim Reports

2018-08-29, 09.35 (CEST)

Halvårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30

Regulatory

OptiFreeze AB (publ) Org. nr: 556844-3914

Sammanfattning av Q1 och Q2 2018

Följande sammanfattning avser perioden 2018-01-01 – 2018-06-30 med jämförelseperiod 2017-01-01 – 2017-06-30

 • Omsättningen för perioden uppgår till 110 772 SEK (0 SEK)
 • Resultatet för perioden uppgår till -4 324 984 SEK (-5 234 375 SEK)
 • Likvida medel uppgick till 11 019 147 SEK (4 680 775 SEK)
 • Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 851 552 SEK (663 628 SEK)
 • Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (8 580 000 stycken)
 • Resultat per aktie* -0,44 SEK ( -0,61 SEK)
 • Soliditet 91,8% (85,8%)
Sammanfattning av Q2 2018

Följande sammanfattning avser perioden 2018-04-01 – 2018-06-30 med jämförelseperiod 2017-04-01 – 2017-06-30

 • Omsättningen för perioden uppgår till 110 772 SEK (0 SEK)
 • Resultatet för perioden uppgår till -2 132 110 SEK (-2 863 559 SEK)
 • Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 446 556 SEK (410 375 SEK)
 • Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (8 580 000 stycken)
 • Resultat per aktie* -0,22 SEK ( -0,33 SEK)

*Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.

Kommentarer från VD

OptiFreeze inledde 2018 med vissa förändringar i organisation och fokusområden samtidigt som vi utökade våra säljaktiviteter. Som ett resultat av intensifierade kundkontakter har vårt fokus legat starkt på kundtester i nära samarbete med olika partners. Våra fokusområden har under detta halvår utgjorts av OptiDry och OptiFlower.

Idén att använda vår teknik inom blom- och växtindustrin väcktes först under 2017. Företagen inom OptiFlower-segmentet söker konstant efter möjliga förbättrings- och utvecklingsmöjligheter i syfte att bibehålla sina marknadsandelar och expandera sin verksamhet på en ytterst konkurrensutsatt marknad. En av de största utmaningarna inom branschen är produkternas begränsade livslängd. Varje växt eller stickling som vissnar innebär förlorade intäkter för företagen. OptiFreeze har visat sig vara svaret på denna utmaning och fick snabbt enorm uppmärksamhet från marknadens största aktörer. Som ett resultat av detta genomför vi i dagsläget tester med världens två största företag inom blombranschen. Vi diskuterar samt drar just nu upp riktlinjerna för hur OptiFlower-segmentet ska ge oss en starkare marknadsposition framöver.

Det andra fokusområdet under årets första del har varit OptiDry. Vår teknik och vårt kompetenta team gör det möjligt att sänka energiförbrukningen och behandla större kvantiteter, samtidigt som kvalitén på produkterna – torkade frukter, grönsaker och örter – förbättras avsevärt. Detta sker som ett svar på marknadskraven. Tillverkarnas primära intresse är att minska torktiderna – eller, för att uttrycka det annorlunda, spara energi. Från deras sida finns även ett behov av att se bevis för att vår teknik kan hantera ett brett urval produkter, detta eftersom produkterna ofta är säsongsbetonade. Under årets första hälft har vi genomfört tester med två olika kunder som ser potentialen i OptiFreeze-tekniken och som är fast beslutna att fortsätta vårt samarbete och våra gemensamma tester.

Vi har också undertecknat en avsiktsförklaring med en av världens största distributörer av örter och kryddor. Vårt mål är att implementera våra OptiCept-linor i tillverkarnas processkedjor och därigenom tillämpa vår teknik på fler produkter.

Den nya PEF-kammare som levererades i maj har utformats med kapacitet för kontinuerlig drift under större kapacitet. Den nya kammaren har använts i samband med kundtester, varvid det har konstaterats att processen fungerar bättre, i synnerhet i fråga om hantering av produkter med hård struktur. OptiCept-systemet har fördelen att det fungerar på ett flertal olika tillämpningsområden med endast ett fåtal smärre justeringar.

Under andra hälften av 2018 kommer vi att fortsätta driva våra projekt, med fokus på att sälja och positionera våra första produkter på marknaden.

Lund, den 29 augusti, 2018

Eda Demir VD

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018

Avlämnade av Halvårsrapport.

Lund den 29 augusti 2018

OptiFreeze AB (publ) Styrelsen

Eda Demir, VD

Se hela rapporten