OptiFreeze > Media > Interim Reports

2018-05-24, 08.46 (CEST)

Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-03-31

Regulatory

Sammanfattning av Q1 2018 Följande sammanfattning avser perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 med jämförelseperiod 2017-01-01 – 2017-03-31 · Omsättningen för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK) · Resultatet för perioden uppgår till -2 192 873 SEK (-2 370 816 SEK) · Likvida medel uppgick till 13 605 765 SEK (8 203 739 SEK) · Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 404 996 SEK (259 350 SEK) · Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (8 580 000 stycken) · Resultat per aktie* -0,22 SEK ( -0,28 SEK) · Soliditet 93,8 % (87,5 %) *Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.

Kommentarer från VD

OptiFreeze inledde första kvartalet 2018 med att fokusera på kundkontakter och säljaktiviteter efter att ha genomfört en del organisationsförändringar. Vi bestämde oss för att huvudsakligen fokusera på OptiDry och OptiFlower eftersom vi tror att dessa segment har störst potential på kort sikt.

Efter att i december 2017 ha slutfört våra första industriella tester med vår OptiCept-lina så beställde vi en ny PEF-kammare under första kvartalet detta året. Den nya kammaren med högre produktions- och förbättrad förpackningskapacitet, har vi nu fått levererad till oss. Vi kommer att inleda tester av vår nya PEF-kammare tillsammans med kunder under årets andra kvartal.

Det finns ett stort intresse från blomstersticklingsindustrin för vår unika teknologi. Vi påbörjade tester i industriell skala inom OptiFlower tillsammans med en av de största aktörerna inom segmentet under januari 2018. Initialt utförs testerna på OptiFreezes anläggning medan utplantering av de behandlade sticklingarna sker i kundens eget växthus i Sverige. Efter positiva testresultat utökade vi testerna. Eftersom detta är ett helt nytt område för oss så har vi så har vi stött på några utmaningar vad gäller förvaring av sticklingarna. Detta arbetar vi nu tillsammans med kunden för att lösa. Vi diskuterar nu hur vi ska gå vidare med målsättningen att fördjupa samarbetet och tillsammans lösa praktikaliteterna.

Vi har producerat en marknadsföringsfilm för att bättre kunna beskriva våra produkter och deras applikationsområden, både för våra kunder, aktieägare och nya investerare. Filmen har animationer som visar vår process och hur vår teknologi fungerar ner på cellnivå.

Vi har anställt en maskiningenjör som ska fokusera på produktion på en industriell nivå på OptiCept-linan. Vår F&U-chef har fokuserat på att stötta testerna som vi gör tillsammans med kunder och på att presentera vår process för nya kundkontakter. F&U-teamet stöttade våra huvudsakliga fokusområden och utvecklade metoden för att hantera fler produkter inom OptiDry- och OptiFlower-segmenten. Vårt utvecklingsteam arbetar också med att hitta en leverantör och packare av OptiCap så att OptiCap är redo för försäljning samtidigt som vi säljer OptiCept-linan.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med fler kundkontakter, fler industriella tester och kommersialisering av våra produkter med intentionen att sälja OptiCept och OptiCap till kunder. 2018 kommer att vara första försäljningsåret för OptiFreeze.

Lund, 24 maj 2018

Eda Demir, VD OptiFreeze

Läs rapporten som PDF