OptiFreeze > Media > Annual Reports


OptiFreeze årsredovisning för 2018

Regulatory
Read more

Rättelse: Ny sidhänvisning i OptiFreezes årsredovisning

Regulatory
Sidhänvisningen på sidan 32 under avsnitt "Revisionsberättelse", är ändrad till: "Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 10-31 i detta dokument". (Tidigare version: "sidorna 4-17") 
Read more

Årsredovisning 2017

(se bifogad årsredovisning i PDF)
Read more

Årsredovisning 2015

Regulatory
Read more