OptiFreeze > Media

Media

OptiFreeze signs an agreement with one of Europe's largest companies to dry vegetables and herbs

OptiFreeze has signed an agreement with one of Europe's largest companies operating in the drying of vegetables and herbs.
Read more

OptiFreeze tecknar avtal med ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter

OptiFreeze har tecknat ett avtal med ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter.
Read more

OptiFreeze har beställt nytt PEF-system med högre kapacitet

OptiFreeze har arbetat med att utveckla ett nytt PEF-system för att öka effektiviteten och kapaciteten.
Read more

The First Newsletter of OptiFreeze & Syngenta Flowers

OptiFreeze and Syngenta Flowers are publishing a common newsletter starting from this month. The first edition of the newsletter is about “an Introduction to OptiFreeze Technology for Flowers”. 
Read more

OptiFreeze Newsletter 3

Read more

Interim Report 01/01/2019 – 30/06/2019

Regulatory
Summary of quarter Q1-Q2 2019 The following summary refers to the period 1/1/2019 – 30/6/2019,  compared to 1/1/2018 – 30/6/2018 · Net sales for this period totaled to SEK 3,097,362 (SEK 110,772)  · Operating result for the period of SEK -3,876,021 (SEK -4,324,984) · Cash and bank balance SEK 3,523,113 (SEK 11,019,147) · Capitalized development costs of SEK 783,251 (SEK 851,552) · Average number of registered shares 9,877,264 (9,877,264 shares) · Result per share* SEK -0.39 (SEK -0.44) · Equity Ratio 86.7% (91.8%) *Result per share is calculated on the average number of registered shares during the period. Summary of quarter Q2 2019 The following summary refers to the period 1/4/2019 – 30/6/2019,  0compared to 1/4/2018 – 30/6/2018 · Net sales for this period totaled to SEK 2,764,479 (SEK 110,772)  · Operating result for the period of SEK -1,895,406 (SEK -2,132,110) · Capitalized development costs of SEK 445,198 (SEK 446,556) · Average number of registered shares 9,877,264 (9,877,264 shares) · Result per share* SEK -0.19 (SEK -0.22)
Read more

Halvårsrapport 2019-01-01 – 2019-06-30

Regulatory
Sammanfattning av Q1-Q2 2019 Följande sammanfattning avser perioden 2019-01-01 – 2019-06-30 med jämförelseperiod 2018-01-01 – 2018-06-30 · Omsättningen för perioden uppgår till 3 097 362 SEK (110 772 SEK)  · Resultatet för perioden uppgår till -3 876 021 SEK (-4 324 984 SEK) · Likvida medel uppgick till 3 523 113 SEK (11 019 147 SEK)  · Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 783 251 SEK (851 552 SEK) · Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (9 877 264 stycken) · Resultat per aktie* -0,39 SEK ( -0,44 SEK) · Soliditet 86,7 % (91,8 %) *Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden. Sammanfattning av Q2 2019 Följande sammanfattning avser perioden 2019-04-01 – 2019-06-30 med jämförelseperiod 2018-04-01 – 2018-06-30 · Omsättningen för perioden uppgår till 2 764 479 SEK (110 772 SEK)  · Resultatet för perioden uppgår till -1 895 406 SEK (-2 132 110 SEK) · Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 445 198 SEK (446 556 SEK) · Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (9 877 264 stycken) · Resultat per aktie* -0,19 SEK ( -0,22 SEK)
Read more

Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-03-31

Regulatory
Read more

OptiFreeze årsredovisning för 2018

Regulatory
Read more

Rättelse: Ny sidhänvisning i OptiFreezes årsredovisning

Regulatory
Sidhänvisningen på sidan 32 under avsnitt "Revisionsberättelse", är ändrad till: "Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 10-31 i detta dokument". (Tidigare version: "sidorna 4-17") 
Read more

Årsredovisning 2017

(se bifogad årsredovisning i PDF)
Read more

OptiFreeze in media