OptiFreeze > Media

Media

OptiFreeze höjer expansionstakten, tecknar avtal om fördjupat samarbete med ArcAroma

Regulatory
OptiFreeze och ArcAroma har idag tecknat ett samarbets och utvärderingsavtal. Syftet med avtalet är att möjliggöra OptiFreeze expansion och att gemensamt hitta möjliga framtida kundprojekt. Avtalet innebär att OptiFreeze får tillgång till ArcAromas organisation och know how inom; supply chain, kvalité, installation, service och försäljning. För ArcAroma innebär avtalet att man får tillgång till OptiFreeze forskning och utvecklingskapacitet där man ser att många spännande projekt finns att utveckla. Bolagen kommer även under Q1 att utvärdera ett fördjupat samarbete inom livsmedel.
Read more

OptiFreeze tar ytterligare ett viktigt steg mot kommersialisering. Skriver nytt avtal i Sverige

Regulatory
OptiFreeze har idag skrivit ett samarbets- och utvärderingsavtal med Dagab, en av Sveriges största aktörer inom dagligvaru- och service-handeln. Dagab försörjer ca 6 000 butiker med bland annat blommor. Dagab kommer i första stadiet att få rosor behandlade med OptiBoost[TM] från OptiFreeze anläggning i Lund för utvärdering. Om Dagab blir nöjda med utvärderingen kan det bli aktuellt att förse sina butiker med OptiBoost-behandlade[ ]blommor
Read more

OptiBoost™ is now on the market!

After years of research and after treating thousands of roses, we have now launched OptiBoost™ on the market! It is the first brand based on OptiFreeze’s technology that is reaching full commercialization. We take great pride when we see roses with the OptiBoost™-seal on the shelves.
Läs mer

Newsletter December

   In this newsletter we will tell you more about the progress in three different areas of OptiFreeze; an update on our work with Flower Cuttings, exciting news on Cut Flowers and on our ongoing trials in Germany. We hope you will enjoy the information!
Läs mer

The First Newsletter of OptiFreeze & Syngenta Flowers

OptiFreeze and Syngenta Flowers are publishing a common newsletter starting from this month. The first edition of the newsletter is about “an Introduction to OptiFreeze Technology for Flowers”. 
Läs mer

OptiFreeze in media