Idag, den 29 maj 2019, hölls extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade att Martin Linde nyväljs som styrelseledamot. Stämman beslutade vidare att Martin Linde utses till styrelseordförande. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga vid registrering av besluten.

Lund i maj 2019
OptiFreeze AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eda Demir Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: +46 70 600 67 99
E-post: eda.demir@optifreeze.se

Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)