Fullmaktsformulär inför extra bolagsstämma kan laddas ner här:

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma OptiFreeze — 190529