OptiFreeze > Press Releases & News

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär inför extra bolagsstämma kan laddas ner här: Fullmaktsformulär extra bolagsstämma OptiFreeze — 190529

Read More

Martin Linde föreslår som ny Styrelseordförande i Optifreeze

Valberedningen i Optifreeze har föreslagit Martin Linde som ny Styrelseordförande i Optifreeze. Martin Linde har tidigare varit styrelseordförande i OptiFreeze, ett uppdrag som han lämnade 2017. Linde har en bakgrund inom livsmedelsindustrin där han har haft ett antal olika positioner såsom koncernchef och VD samt olika roller inom marknadsföring och försäljning. Utöver detta har Linde […]

Read More

Kallelse till extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 14.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 maj 2019, och • […]

Read More

Förändring i OptiFreeze styrelse

Efter diskussion med flertalet huvudägare om bolagets framtida utveckling har Göran Hedbys beslutat att lämna bolagets styrelse och avgå som styrelseordförande. Bolaget kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma. Valberedningen kommer att föreslå Martin Linde till ny styrelseordförande i OptiFreeze. Martin Linde kommer att följa bolaget på nära håll fram till extra bolagsstämman. Martin […]

Read More

Watch presentations held at OptiFreeze’s Annual Meeting

OptiFreeze CEO Eda Demir Westman talks about the company at the Annual General Meeting on 11th of April 2019. Josef Fischer (Global Innovation Manager, Syngenta) talks about Syngenta, Syngenta Flowers and the collaboration between Syngenta Flowers and OptiFreeze.

Read More

CEO Eda Demir Westman presents OptiCeptTM at the FleuroStar Award Evening

OptiFreeze’s CEO Eda Demir Westman will present OptiCept, a breakthrough technology in self-life improvement for cuttings, at the 2019 FleuroStar Award Evening on Thursday 13th June. The ceremony is held during the FlowerTrials at Syngenta Flowers in De Lier, the Netherlands. “I am very proud and excited to be invited to present OptiCeptTM/OptiFlower project and […]

Read More

Annual General Meeting on 11th of April

Welcome to our Annual General Meeting which takes place on 11th of April between 16:00-18:00 at our premises Kalkstensvägen 16, Lund. To attend the AGM, one can either: • Write to OptiFreeze AB, Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund; • Call 046-15 23 00, or; • Email info@optifreeze.se. The required information is full name, social security […]

Read More

OptiFreeze updates financial targets

Because of the recently presented strategic partnership with Syngenta (see separate press release of February 19th, 2019), the OptiFreeze board hereby updates the company’s financial targets. The updated financial targets decided by the board are: – Five-year annual revenue growth rate is expected to exceed 150% in average – The gross margin (including both machinery […]

Read More

OptiFreeze uppdaterar finansiella målsättningar

På grund av det nyligen presenterade samarbetet med Syngenta (se separat pressmeddelande den 19 februari 2019) finner styrelsen i OptiFreeze det rimligt att uppdatera bolagets finansiella målsättningar. De uppdaterade finansiella målsättningar som antagits av styrelsen är: – Omsättningstillväxten förväntas uppgå till minst 150% årligen i genomsnitt under de kommande fem åren – Bruttomarginalen (inklusive försäljning […]

Read More

Fullständiga beslutsförslag & fullmaktsformulär

Fullständiga beslutsförslag och fullmaktsformulär inför årsstämma kan laddas ner här: Fullmaktsformulär Fullständiga beslutsförslag

Read More