Styrelseprotokoll med beslut om riktad nyemission, styrelsens beslut om riktad nyemission, styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och revisorsyttrande över styrelsens redogörelse kan laddas ned på nedan länkar.

Styrelseprotokoll med beslut om riktad nyemission

Styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse