We preserve freshness and reduce waste

OptiFreeze has a patented technology and machinery for the food and plant industry. Our unique method and machines are for treating postharvest products like cut flowers and cuttings as well as food products like fruits and vegetables.

The main benefits are:

  • Longer vase life or shelf life of the goods
  • Improved quality

OptiBoost™ - Our Brand for Cut Flowers

OptiBoost™ is our brand based on our patented technology for treating cut flowers. After the OptiBoostTM  treatment, the cut flowers gain longer vase life and improved quality. To the retailer and wholesaler this adds flexibility when it comes to storing, handling and transportation. The end-consumer this means more enjoyment of the flowers!

Read more about our new brand

This is a good example of OptiBoost™ treated roses. The results vary between different varieties (this video shows a high quality variety called Red Freedom) and it also depends on conditions like storage, handling, season and transportation.

Fresh Products

Longer shelf life (100%)
Improved quality

Flowers and Plants

Improved quality
Longer life-time

OptiCeptTM

Frozen Products

Better appearance after freezing

Dried Products

Shorter drying time
Better aroma and structure

The OptiFreeze Process

The unique OptiFreeze process, called OptiCept™, is a processing system consisting of a vacuum impregnation machine and a PEF machine with vegetables, fruits, berries and herbs passing on a conveyor belt.

For a quick overview please check out our process presentation.

OptiFreeze publiserar årsredovisning för 2020

Regulatory
KOMMENTARER FRÅN VD   Corona har ju onekligen satt ett stort avtryck på hela världen och självklart har OptiFreeze också påverkats, främst för att vi inte har kunnat resa på det sätt vi hade velat. Under 2020 har vi haft stora framgångar med vårt OptiBoost™ för behandling av snittblommor och vi gick från labtester till utveckling av maskiner för industriell behandling. 2021 ska blir året för kommersiellt genombrott.
Läs mer

OptiFreeze styrelse beslutar att föreslå nytt företagsnamn och att påbörja processen för listbyte

Regulatory
OptiFreeze styrelse har idag beslutat att föreslå OptiCept Technologies som nytt företagsnamn. Förslaget kommer att behandlas på årsstämman. Styrelsen beslutade även att påbörja arbetet inför ett listbyte med målsättningen att vara listad på Nasdaq Small Cap inom 12 månader.
Läs mer