We preserve freshness and reduce waste

OptiFreeze has a patented technology and machinery for the food and plant industry. Our unique method and machines are for treating postharvest products like cut flowers and cuttings as well as food products like fruits and vegetables.

The main benefits are:

  • Longer vase life or shelf life of the goods
  • Improved quality

OptiBoost™ - Our Brand for Cut Flowers

OptiBoost™ is our brand based on our patented technology for treating cut flowers. After the OptiBoostTM  treatment, the cut flowers gain longer vase life and improved quality. To the retailer and wholesaler this adds flexibility when it comes to storing, handling and transportation. The end-consumer this means more enjoyment of the flowers!

Read more about our new brand

This is a good example of OptiBoost™ treated roses. The results vary between different varieties (this video shows a high quality variety called Red Freedom) and it also depends on conditions like storage, handling, season and transportation.

Fresh Products

Longer shelf life (100%)
Improved quality

Flowers and Plants

Improved quality
Longer life-time

OptiCeptTM

Frozen Products

Better appearance after freezing

Dried Products

Shorter drying time
Better aroma and structure

The OptiFreeze Process

The unique OptiFreeze process, called OptiCept™, is a processing system consisting of a vacuum impregnation machine and a PEF machine with vegetables, fruits, berries and herbs passing on a conveyor belt.

For a quick overview please check out our process presentation.

OptiFreeze höjer expansionstakten, tecknar avtal om fördjupat samarbete med ArcAroma

Regulatory
OptiFreeze och ArcAroma har idag tecknat ett samarbets och utvärderingsavtal. Syftet med avtalet är att möjliggöra OptiFreeze expansion och att gemensamt hitta möjliga framtida kundprojekt. Avtalet innebär att OptiFreeze får tillgång till ArcAromas organisation och know how inom; supply chain, kvalité, installation, service och försäljning. För ArcAroma innebär avtalet att man får tillgång till OptiFreeze forskning och utvecklingskapacitet där man ser att många spännande projekt finns att utveckla. Bolagen kommer även under Q1 att utvärdera ett fördjupat samarbete inom livsmedel.
Läs mer

OptiFreeze tar ytterligare ett viktigt steg mot kommersialisering. Skriver nytt avtal i Sverige

Regulatory
OptiFreeze har idag skrivit ett samarbets- och utvärderingsavtal med Dagab, en av Sveriges största aktörer inom dagligvaru- och service-handeln. Dagab försörjer ca 6 000 butiker med bland annat blommor. Dagab kommer i första stadiet att få rosor behandlade med OptiBoost[TM] från OptiFreeze anläggning i Lund för utvärdering. Om Dagab blir nöjda med utvärderingen kan det bli aktuellt att förse sina butiker med OptiBoost-behandlade[ ]blommor
Läs mer