We preserve freshness and reduce waste

OptiFreeze has a patented technology and machinery for the food and plant industry. Our unique method and machines are for treating postharvest products like cut flowers and cuttings as well as food products like fruits and vegetables.

The main benefits are:

  • Longer vase life or shelf life of the goods
  • Improved quality

OptiBoost™ - Our Brand for Cut Flowers

OptiBoost™ is our brand based on our patented technology for treating cut flowers. After the OptiBoostTM  treatment, the cut flowers gain longer vase life and improved quality. To the retailer and wholesaler this adds flexibility when it comes to storing, handling and transportation. The end-consumer this means more enjoyment of the flowers!

Read more about our new brand

This is a good example of OptiBoost™ treated roses. The results vary between different varieties (this video shows a high quality variety called Red Freedom) and it also depends on conditions like storage, handling, season and transportation.

Fresh Products

Longer shelf life (100%)
Improved quality

Flowers and Plants

Improved quality
Longer life-time

OptiCeptTM

Frozen Products

Better appearance after freezing

Dried Products

Shorter drying time
Better aroma and structure

The OptiFreeze Process

The unique OptiFreeze process, called OptiCept™, is a processing system consisting of a vacuum impregnation machine and a PEF machine with vegetables, fruits, berries and herbs passing on a conveyor belt.

For a quick overview please check out our process presentation.

OptiFreeze och ArcAroma går samman för att skapa ett världsunikt bolag inom Food & PlantTech

Regulatory
OptiFreeze och ArcAroma (tillsammans ”Bolagen”) meddelar idag, den 19 januari 2021, gemensamt att styrelsen för OptiFreeze och styrelsen för ArcAroma har antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av OptiFreeze och ArcAroma genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”). Besluten har tagits mot bakgrund av att båda Bolagen står inför sina respektive kommersiella genombrott och därför behöver den kraft som skapas för att kunna tillfredsställa kundförfrågningar och skala upp både marknadsinsatser och produktion. Fusionen kommer att implementeras genom att ArcAroma absorberas av OptiFreeze. Sammanslagningen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagsstämmor i de båda Bolagen. Aktieägare i OptiFreeze representerande mer än 17 procent av aktierna och rösterna i OptiFreeze och aktieägare i ArcAroma representerande mer än 34 procent av aktierna och rösterna i ArcAroma har lämnat sin avsikt att rösta för Fusionen på respektive kommande extra bolagsstämma.
Läs mer

OptiFreeze skriver det första kommersiella avtalet för snittblommor

Regulatory
OptiFreeze har idag skrivit ett licensavtal med den svenska blomstergrossistfirman A.P.H. Svenska AB. Avtalet är på 36 månader och A.P.H. kommer att betala ersättning för varje behandling. Vi bedömer värdet av avtalet till mellan 10-30 milj kr.
Läs mer

Newsletter December 2020

Läs mer