Två spenatblad tinar upp – ett behandlat med OptiFreeze metod och ett obehandlat

Det tar cirka 2-3 minuter för ett spenatblad att tina upp. Filmen visar hur två spenatblad tinar upp, det ena är behandlat med OptiFreeze metod medan det andra är obehandlat.

Det behandlade spenatbladet behåller sin form, struktur, krispighet och smak medan det obehandlade bladet kollapsar.

Om OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU. Optifreeze avser via nyemissionen bland annat att anskaffa kapital för uppskalning till industriell skala samt för att via samarbeten kunna adressera livsmedelsbranschen.

This entry was posted in Nyheter.