TV-inslag på SVT om OptiFreeze metod

SVT:s Rapport visade i går kväll, måndagen den 12 maj, ett inslag som handlade om OptiFreeze metod. Forskarna som framträdde kommer att vara delaktiga i arbetet med att ta fram säljbara produkter samt i arbetet med att utveckla metoden.

OptiFreezes metod har forskats fram vid Enheten för Livsmedelsteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. Igår kväll, måndagen den 12 maj, visades ett TV-inslag i rapport som beskrev metoden. De två intervjupersonerna i inslaget, Eda Demir och Federico Gomez, är knutna till bolaget. Eda är anställd som metod- och produktutvecklare och Federico är en av grundarna av OptiFreeze.

– Intresset för OptiFreeze är stort. Men nu är det fullt fokus på att få till stånd ett pilotprojekt, vilket syftar till att skala upp metoden. Målet är att nästa år ha två fullskaliga produktionslinjer, OptiCept®, i drift. Med OptiFreezes metod kan vi sudda ut gränsen mellan säsonger och geografiska avstånd, öka lönsamheten inom livsmedelsindustrin, förbättra produkternas hållbarhet och minska CO2-utsläpp, säger Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB.

Nyemission och notering på AktieTorget

Just nu genomför OptiFreeze en nyemission inför en notering på AktieTorget. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 7 995 000 kronor före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 2 995 000 kronor. Teckningstiden pågår mellan 29 april till och med torsdagen den 14 maj 2014. Bolagets värdering pre-money uppgår till 23 985 000 kronor. Mer information om nyemissionen finner du på www.optifreeze.se.

Presentation idag den 13 maj

Idag, tisdagen den 13 maj, framträder VD Fredrik Westman och styrelseordförande och medgrundare Pär Henriksson vid en investerarträff i Malmö. Presentationen äger rum preliminärt klockan 18.45 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2. Anmälan görs till inbjudan@herslowpartners.se.

Metoden

OptiFreezes metod innebär att grönsaker, frukt och bär som normalt inte tål frysning läggs i ett vattenbad som innehåller naturliga proteiner och sockerarter. Produkten utsätts för tryck, vakuum och pulserade elektiska fält vilket leder till att cellerna i den behandlade produkten öppnas upp och de kan ta in protein och sockerarter. Metoden innebär att cellstrukturen skyddas från sprängning vid infrysning och smak och form bibehålls. Fenomenet kan liknas vid det som inträffar vid första frosten, de flesta gröna växterna kollapsar och dör men exempelvis höstvete förblir grönt. Detta på grund av ett naturligt protein som finns i vissa växter och skyddar cellerna så att dessa inte kollapsar. Bolaget grundades av forskarna, Arc Aroma Pure AB samt av LU Innovation System, vilket är Lunds Universitets innovationsverksamhet. Metoden innebär inga hälsorisker och ska inte förväxlas med genmodifiering.

För ytterligare information om Optifreeze, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB, 0738 – 145 215, fredrik.w@optifreeze.se.

Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure AB, per@arcaromapure.se, 046 – 271 83 81.

Om OptiFreeze AB (publ)

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU. Optifreeze avser via nyemissionen bland annat att anskaffa kapital för uppskalning till industriell skala samt för att via samarbeten kunna adressera livsmedelsbranschen.