Styrelseförändring i OptiFreeze AB

Styrelsen i OptiFreeze har valt den tidigare styrelseledamoten Martin Linde till ny ordförande. Den tidigare styrelseordföranden Pär Henriksson har på egen begäran valt att avsäga sig ordförandeposten men kvarstår i styrelsen som ledamot.

Martin Linde har haft en rad ledande befattningar inom livsmedelsindustrin och har varit styrelseledamot i OptiFreeze sedan oktober 2014. Linde har närmast varit VD i Aquilles Invest i Malmö. Dessförinnan har han bland annat varit VD för Atria Retail och VD i Finax.

– OptiFreeze är på väg ut på livsmedelsmarknaden, viktiga avtal har tecknats och rekrytering av nyckelpersoner har genomförts. Patentportföljen har stärkts och metodutvecklarna har lyckats med det omöjliga. För en tid sedan lyckades OptiFreeze rekrytera Martin Linde till styrelsen. Jag har insett att Linde är en person med stor kännedom om marknaden, han är en duktig förhandlare, har visioner och är analytisk. Det var därför naturligt att fråga Linde om han kunde tänka sig att överta rollen som ordförande i bolaget. Jag är glad att han tackade ”ja”, detta få jag är övertygad att Linde tillsammans med VD Fredrik Westman kan utveckla OptiFreeze till den framgångssaga som jag som uppfinnare, medgrundare och representant för huvudägaren förväntar. För egen del släpper jag inte taget, tvärtom. Jag fokuserar på det som jag kan bäst och tycker är riktigt roligt – utveckling. Naturligtvis kommer jag i egenskap av styrelsemedlem, representant för huvudägaren och som närmaste granne att både finnas till hands som bollplank eller som en nyfiken granne som lägger sig i det mesta, säger Pär Henriksson, avgående styrelseordförande i OptiFreeze AB.

– OptiFreeze står inför en ny spännande fas som innebär kommersialisering av tekniken och jag är övertygad att vi har rätt fokus och resurser för att lyckas, säger Martin Linde, tillträdande styrelseordförande i OptiFreeze AB.

I samband med noteringen av OptiFreeze på AktieTorget tillträdde Henriksson som ordförande i bolaget efter att ha varit VD sedan bolaget grundades. I en överenskommelse med AktieTorgets antagningskommitté utlovades att Pär skulle kvarstå som ordförande i minst ett år. Då Martins Linde har accepterat uppdraget att ta över ordförandeskapet har Pär Henriksson begärt att få avgå och rekommenderat styrelsen att välja Martin som sin efterträdare vilket styrelsen enhälligt beslutat. Pär Henriksson kvarstår som ordinarie styrelsemedlem i OptiFreeze. Arc Aroma Pure AB (publ) äger 27 procent av aktierna i OptiFreeze. Bolagen samarbetar tätt ihop, inte minst i det tekniska utvecklingsarbete som pågår i OptiFreeze.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: 0738-14 52 15
E-post: fredrik.w@optifreeze.se

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga antifrysprotein och sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.