Flera korrigeringar har skett i OptiFreezes Årsredovisning 2017 och en ny korrekt version kan laddas ner här.