OptiFreeze köper generatorer av Arc Aroma Pure AB och ingår löpande samarbetsavtal.

logga4-300x60OptiFreeze AB köper två CEPT®-generatorer av Arc Aroma Pure AB. Bolagen har också ingått ett konkretiserat samarbetsavtal. Generatorerna ersätter den CEPT®-generator som bolaget för närvarande lånar av en extern part.

OptiFreeze köper två CEPT®-generatorer av Arc Aroma Pure AB. De två generatorerna, en lab-CEPT® och en mini-CEPT®, ska ersätta CEPT®-generatorn som i dagsläget lånas av Lunds Tekniska Högskola och som bland annat används i arbetet som rör pilotsamarbetet med Orkla. I och med köpet av generatorerna kan bolaget ytterligare intensifiera arbetet med att produkt- och metodutveckla. Nyemissionen som genomfördes tidigare i år syftade bland annat till att finansiera investeringar kopplat till pilotsamarbete och laboratorium.

–          Köpet av de två generatorerna kommer att underlätta vårt arbete eftersom vi arbetar på två fronter. Även om mycket fokus och resurser riktas mot pilotsamarbetet med Orkla, så kommer vi parallellt att bygga upp ett laboratorium där en stor del av produkt- och metodutvecklingsarbetet kommer att ske, säger Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB.

Bolaget har även ingått ett löpande samarbetsavtal med Arc Aroma Pure AB som baseras på det samarbetsavtal som bolagen undertecknade Q1 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB

Telefon: 0738-14 52 15

E-post: fredrik.w@optifreeze.se

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt och bär tar upp naturliga antifrysprotein och sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund.