OptiFreeze deltar på investerarträff i Malmö tisdagen 13 maj

Tisdagen den 13 maj deltar OptiFreeze AB på en investerarträff i Malmö. På investerarträffen kommer VD:n Fredrik Westman och bolagets styrelseordförande och medgrundare Pär Henriksson att presentera bolagets erbjudanden till investerare med anledning av den nyemission som just nu genomförs och noteringen på AktieTorget som ska äga rum.

– Många investerare som vi mött på tidigare träffar har visat stort intresse för OptiFreeze och vill veta mer om bolaget och vår teknik. Det ska bli spännande att på tisdag kväll få träffa skånska investerare, säger Fredrik Westman, VD i OptiFreeze AB.

Fredrik Westman och Pär Henriksson presenterar OptiFreeze preliminärt klockan 18.45, tisdagen den 13 maj, Malmö Börshus, Skeppsbron 2.

Anmälan görs till inbjudan@herslowpartners.se.

Information om nyemissionen finner du på www.optifreeze.se.

För ytterligare information om Optifreeze, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB, 0738 – 145 215, fredrik.w@optifreeze.se.

Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure AB, per@arcaromapure.se, 046 – 271 83 81.

Om OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU. Optifreeze avser via nyemissionen bland annat att anskaffa kapital för uppskalning till industriell skala samt för att via samarbeten kunna adressera livsmedelsbranschen.