OptiFreeze deltar på informationsträffar i Stockholm och Uppsala

Måndagen den 5 maj deltar OptiFreeze AB på en informationsträff i Stockholm och dagen därpå, tisdagen den 6 maj i Uppsala. På informationsträffarna kommer bolaget att informera aktiemarknaden om bolagets erbjudanden till investerare med anledning av den nyemission som just nu genomförs och noteringen på AktieTorget som ska äga rum.

De två informationsträffarna äger rum:

  • Stockholm – 5 maj maj 2014 kl. 16.00 – Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23.
  • Uppsala – 6 maj maj 2014 kl. 18.00 – Salagatan 18 A (gamla polishuset)

Nästkommande informationsträffar äger rum:

  • Nyköping – 8 maj 2014 kl. 17.30 – Scandic City Nyköping, Brunnsgatan 31
  • Malmö – 13 maj 2014 kl. 17.30 Malmö Börshus, Skeppsbron 2

För anmälan eller ytterligare information om informationsträffarna, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission, 0431 – 47 17 00.

E-post, anmalan@sedermera.se.

– Jag är övertygad om att OptiFreeze har potential att förändra förutsättningarna inom livsmedelsbranschen. Vår innovation kan sudda ut gränserna mellan säsonger och tillgodose konsumenternas behov oavsett årstid. Nu är det dags för oss att ta nästa steg, vilket innebär att en nyemission samt notering på AktieTorget är naturlig för att driva utvecklingen framåt. Detta är ett bra tillfälle för potentiella aktieägare att följa med oss i utvecklingen och jag hälsar dig hjärtligt välkommen att bli en del av OptiFreeze AB, kommenterar Fredrik Westman, VD i OptiFreeze AB.

Om OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU. Optifreeze avser via nyemissionen bland annat att anskaffa kapital för uppskalning till industriell skala samt för att via samarbeten kunna adressera livsmedelsbranschen.

För ytterligare information om Optifreeze, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB

Telefon: 0738-14 52 15

E-post: fredrik.w@optifreeze.se