Find the text in Swedish below. 

Read as PDF

Find the text in Swedish below. 

OptiFeeze´s CEO Nick Kramer has decided to leave the company for private reasons.

“My time with Optifreeze has unfortunately been very short and I regret that I will not take part in the implementation of the strategy that I was heavily involved in developing. I will continue to be a strong supporter of the company and I wish the company the best of luck for the future” 

Nick Kramer

Göran Hedbys will continue as working chairman of the board. OptiFreeze Board has started the process of finding a successor. All activities will continue in line with the strategy presented in June by Nick.

For further information, please contact:

Göran Hedbys, Styrelseordförande OptiFreeze AB
Telephone: +46 735 2995444
E-mail: goran.hedbys@optifreeze.se

 

 

OptiFreeze: VD Nick Kramer lämnar Optifreeze AB

Läs som PDF.

OptiFeeze´s VD Nick Kramer har beslutat att lämna företaget av privata skäl.

“Tyvärr blev min tid med Optifreeze alldeles för kort. Jag hade verkligen hoppats kunna vara med och implementera den strategi som jag var djupt involverad i att ta fram. Mitt stöd till bolaget kommer även fortsättningsvis att vara starkt och jag önskar Optifreeze all lycka i framtiden”

Nick Kramer

Göran Hedbys fortsätter som arbetande styrelseordförande. OptiFreeze styrelse har startat processen med att finna en efterträdare till Nick. Alla aktiviteter fortsätter i linje med den strategi som presenterades i juni av Nick.

För mer information, kontakta:

Göran Hedbys, styrelseordförande
Telefon : 0735 29 95 44
E-post: goran.hedbys@optifreeze.se