Uppdatering gällande OptiFreeze AB

Pilotsamarbetet och produktutveckling

Bolagets pilotsamarbete med Orkla fortskrider enligt plan och samarbetet fungerar bra. Resultaten är enligt förväntan.

OptiFreezes projektledare är Anders Boman som är anställd hos Arc Aroma Pure AB.

Vi kommer senast under oktober att skicka ut pressmeddelande om hur vi kommer att fortsätta industrialiseringen av våra produkter OptiCept® och OptiCap®. Det ska understrykas att bolagets informationsgivning sker i överensstämmelse med de regler som stadgas i bilaga 2 i AktieTorgets anslutningsavtal.

Framtiden

Intresset för bolagets teknologi är stort och vi får propåer från livsmedelsföretag och andra intressenter runt om i världen. Bolaget kommer att bibehålla fokus och genomföra industrialiseringen av teknologin tillsammans med våra samarbetspartners.

Lokal, labb och metodutveckling

Bolaget har i september slutfört arbetet med att upprätta ett eget fullutrustat laboratorium. Vi hade turen att få tillgång till lokaler jämte Arc Aroma Pure AB vilket är positivt för OptiFreeze eftersom närheten underlättar samarbete och interaktion mellan bolagen.

I och med att OptiFreeze har upprättat ett labb har vi ökat takten i metodutvecklingen. I labbet har vi återupprepat de goda resultat som uppnåtts på Lunds Tekniska Högskola och vi har tagit ytterligare steg framåt, förfinat våra metoder och uppnått ännu bättre resultat.

Samarbetet med forskargruppen på Lunds Tekniska Högskola

En viktig uppgift för bolaget har varit att genomföra en överföring av know-how från forskargruppen på Lunds Tekniska Högskola till OptiFreeze AB. Detta arbete har i princip slutförts. Parallellt har vi formaliserat samarbetsformerna med forskare och studenter. Idén är att forskare och studenter ska arbeta med projekt som är av långsiktigt karaktär, bland annat utveckling av metoder för att behandla produkter som kan vara av intresse på längre sikt. Bolaget kommer att fokusera på projekt och produkter som kan kommersialiseras på kort sikt.

Samarbetet mellan OptiFreeze AB och Arc Aroma Pure AB

Samarbetet mellan bolagen fungerar utmärkt och OptiFreeze har stor hjälp av exempelvis Pär Henriksson och Anders Boman.

Bolaget har tillsammans med Arc Aroma Pure AB, forskargruppen vid Livsmedelsteknik samt produkt- och metodutvecklarna lyckats bygga ett team som bidragit till att bolaget tagit stora kliv i sin utveckling under det senaste halvåret.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB

Telefon: 0738-14 52 15

E-post: fredrik.w@optifreeze.se

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt och bär tar upp naturliga antifrysprotein och sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund.

Ladda ner som pdf.