OptiFreeze AB: Samarbetsavtal tecknat med Orkla

Orkla och OptiFreeze har tecknat ett samarbetsavtal enligt vilket Orkla skall medverka vid industrialisering och kommersialisering av OptiFreeze teknologi. Målet är att genomföra ett marknadstest med behandlade produkter 2015 och uppnå storskalig produktion 2016.

Det långsiktiga samarbetsavtalet innebär att parterna gemensamt ska bidra till att industrialisera och kommersialisera OptiCept™ och OptiCap™.

Målsättningen är att frysta produkter som behandlats med OptiFreeze metod ska testas på marknaden under 2015. Detta genomförs inför en större lansering som ska ske 2016.

  • I och med avtalet har en mycket viktig pusselbit fallit på plats i arbetet med att industrialisera och kommersialisera bolagets produkter. Orkla är en strategiskt viktig samarbetspartner som tillför mycket know-how inom en rad väsentliga områden, säger Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB.
  • Som vi tidigare meddelat har de pilotförsök som genomförts med Orkla avslutats i förtid då parterna var nöjda med resultaten. Samarbetet har löpt mycket väl, Orkla är en kompetent och viktig partner. Jag konstaterar att vi nu har tagit ett viktigt steg vidare i enlighet med bolagets strategi, samtidigt ger avtalet oss möjligheter att genomföra andra samarbeten med någon av de parter som vi för diskussioner med. Detta kan vara helt separata projekt inom andra segment eller röra en ny aktör inom det aktuella projektet, säger Pär Henriksson, styrelseordförande OptiFreeze AB.

OptiFreeze arbetar på flera fronter och för samtal med presumtiva internationella samarbetspartners. I fokus är målsättningen att industrialisera bolagets produkter, samt finna företag som har kapacitet att hantera marknadsföring, försäljning och support på ett internationellt plan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB

Telefon: 0738-14 52 15

E-post: fredrik.w@optifreeze.se

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt och bär tar upp naturliga antifrysprotein och sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund.

Ladda ner som pdf