Korrigerat datum avseende första handelsdag på AktieTorget

I samband med OptiFreeze notering på AktieTorget har tidigare kommunicerats att första handelsdag var beräknad att bli måndagen den 16 juni 2014. För att säkerställa att alla tecknare i nyemissionen fått sina aktier utbokade vid första handelsdagen meddelas härmed att nytt datum avseende första handelsdag på AktieTorget är torsdagen den 19 juni 2014.

Handelsbeteckning och ISIN-kod
Aktiens handelsbeteckning kommer att vara OPTI. Aktiens ISIN-kod är SE0005881786.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission 
Telefon: 0431-47 17 00 
E-post: info@sedermera.se 

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

För ytterligare information om OptiFreeze, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: 0738-14 52 15
E-post: fredrik.w@optifreeze.se

Om OptiFreeze AB

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.