Halvårsrapport 2015-01-01 – 2015-06-30

Sammanfattning av Q1 och Q2 2015

Följande sammanfattning avser perioden 2015-01-01 – 2015-06-30 med jämförelseperiod
2014-01-01 – 2014-06-30

  • Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet för perioden uppgår till -1 967 446 SEK (-1 044 704 SEK)
  • Likvida medel uppgick till 4 710 987 SEK varav 4 510 013 SEK i räntebärande placering (8 887 870 SEK)
  • Aktiverade utgifter uppgår till 266 491 SEK (0 SEK)
  • Antal aktier uppgår till 7 800 000 stycken
  • Resultat per aktie -0,25 SEK (-0,13 SEK)
  • Soliditet 90,9%

Sammanfattning av Q2 2015

Följande sammanfattning avser perioden 2015-04-01 – 2015-06-30 med jämförelseperiod
2014-04-01 – 2014-06-30

  • Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet för perioden uppgår till -983 403 SEK (-683 705 SEK)

Ladda ner hela rapporten som PDF här.

Kommentarer från VD

Uppskalningen av bolagets teknologi pågår för fullt i nära samarbete med vår samarbetspartner JBT. JBT besitter breda och djupa kunskaper om livsmedelsindustrier runt om i världen och har lång erfarenhet av att utveckla produkter, från idé till global lansering. Bolagen kompletterar varandra väl och framtagningen av en prototyp av OptiCept fortlöper i stort sett enligt plan. Målsättningen att skaffa oss förmågan att behandla produkter med en uppskalad OptiCept i år kvarstår. Parallellt kommer vi under hösten att påbörja arbetet med att ta fram en marknadsstrategi. När strategin färdigställts kan bolaget ge mer precisa prognoser och fylligare information till aktiemarknaden.

Bolaget har under sommaren intensifierat metodutvecklingsarbetet vilket är ett resultat av marknadstestet som genomfördes tillsammans med Orkla. Testet resulterade i att OptiFreezes konkreta uppdrag och målsättning är att erbjuda grönsaker som ska adderas i en särskild färdigrätt under nästkommande år. Detta är självklart en möjlighet för OptiFreeze och kan bana vägen för ett genombrott där vi kan förse marknaden med grönsaker som frysts ned och är fräscha när de tinats upp.

OptiFreeze har kompletterat patentportföljen med en ny patentansökan. Sedan tidigare har bolaget ett godkänt patent gällande metoden som möjliggör nedfrysning av grönsaker, frukter, bär och örter. Arbetet med att utveckla bolagets senaste patentansökan fortgår. Metoden gör det möjlighet att förlänga hållbarheten utan infrysning. Bolagets metodutvecklare fortsätter att genomföra tester parallellt med att vi för diskussioner med presumtiva samarbetspartners. Så fort vi utvecklat våra produkter OptiCept och OptiCap kommer vi att kunna erbjuda marknaden kylda produkter med förlängd hållbarhet.

Hösten och vintern kommer att bli lika intensiv som sommaren då vi temporärt utökade personalstyrkan samtidigt som vi fick tillgång till större lokaler. För att kunna öka takten planerar vi att anställa ytterligare en metodutvecklare samt en person som kan medverka i utvecklingen av OptiCept och OptiCap. Därutöver kommer OptiFreeze att medverka på en konferens i Slovenien, 1st World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields. OptiFreeze har sedan noteringen på AktieTorget tagit stora kliv framåt i sin utveckling och vi är ett helt annat bolag idag i jämförelse med våren 2014. Därför kommer vi inom kort att förändra bolagets websida.

Med detta vill jag önska er alla en skön och trevlig höst! Och glöm inte att Du är varmt välkommen att ringa eller mejla om du har frågor eller om Du har synpunkter.

Lund den 27 augusti 2015
Fredrik Westman, VD