Halvårsrapport 2014-01-01 – 2014-06-30

Sammanfattning av Q1-Q2 2014

Följande sammanfattning avser perioden 2014-01-01 – 2014-06-30 med jämförelseperiod 2013-01-01 – 2013-06-30.

• Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
• Resultatet för perioden uppgår till -1 044 794 SEK (-3 700 SEK)
• Likvida medel uppgick till 8 887 870 SEK
• Antal aktier uppgår till 7 800 000 stycken
• Vinst per aktie -0,13 kr
• Soliditet 95,8%
Sammanfattning av Q2 2014

Följande sammanfattning avser perioden 2014-04-01 – 2014-06-30 med jämförelseperiod
2013-04-01 – 2013-06-30.

• Resultatet för perioden uppgår till -683 705 SEK (-3 200 SEK)

Kommentarer från VD

Utvecklingen i OptiFreeze har varit oerhört positiv under det första halvåret 2014. Vi som är verksamma i bolaget kan med stolthet framhålla det faktum att vi uppnått våra milestones. Den första vara att kapitalisera företaget och den andra att senast Q3 2014 få till stånd en överenskommelse med ett livsmedelsföretag om att genomföra ett pilotsamarbete.

Under rapportperioden genomfördes två mycket framgångsrika finansieringsrundor, dels en private placement och dels en listningsemission. Private placement genomfördes i mars och målet var att tillföra bolaget 3 MKR. Denna nyemission blev kraftigt övertecknad.

I maj genomfördes en listningsemission med målet att tillföra bolaget drygt 8 MKR före emissionskostnader. Nyemissionen föregicks av en rad framträdanden inför investerare där undertecknad och styrelseordföranden Pär Henriksson deltog. Gensvaret var positivt och vi möttes av mycket intresse och nyfikenhet. Teckningsgraden blev 150 procent vilket känns fantastiskt inspirerande.

Men det är inte bara investerare som visat stort intresse för bolaget och vår teknik. Såväl svenska som internationella medier har uppmärksammat tekniken. Svenska dagstidningar, Sveriges Radio och Rapport publicerade inslag om vår revolutionerande teknik vilket ledde till att internationella medier, bland annat Reuters, uppmärksammade oss. Och det stora medieintresset har gagnat bolaget. Ett exempel på detta är inte minst alla kontakter vi fått med presumtiva samarbetspartners och kunder runt om i världen. Men framför allt kan vi konstatera att det dels finns en marknad för vår teknik, dels att tekniken redan är accepterad inom livsmedelsindustrin. Och det finns ett stort behov av innovationer inom livsmedelsindustrin.

I slutet av juni uppnåddes ytterligare en milestone då bolaget ingick en överenskommelse med Orkla om att tillsammans genomföra ett pilotsamarbete. Syftet är att skala upp tekniken i en livsmedelsindustriell miljö. Samarbetet går enligt plan och fungerar bra.

Hittills har bolaget inte bara uppnått de mål som satts upp. Vi har dessutom uppnått målen enligt den tidsplanering som presenterats för våra aktieägare och presumtiva investerare. Men samtidigt är det viktigt att bolaget inte tar ut segern i förskott, trots det stora intresset från företag och medier. Vägen till framgång handlar om att industrialisera och därefter sälja. Och just nu arbetar vi hårt för just detta, att industrialisera OptiCept® och OptiCap®. Så därför vill jag understryka att våra milestones står fast. Under 2015 ska två produktionslinor vara i drift och vi ska ingå samarbets- eller distributörsavtal som kommer att gynna framtida försäljning av produkterna.

Lund 2014-08-29
Fredrik Westman, VD

Ladda ner som pdf.